top of page

La recerca d' ARPA gira al voltant de la identificació i la descripció dels continguts audiovisuals vehiculats pels suports audiovisuals, les seves formes de distribució i consum; l’anàlisi de l’oferta i demanda i dels nous usos de les pantalles audiovisuals. 

 

La identificació dels canvis que es produeixen  en els continguts que es difonen per les noves interfícies audiovisuals; l’establiment de criteris d’anàlisi de la recepció de les pantalles audiovisuals; l’aportació d’elements que poden ser instruments per al desenvolupament intel·lectual i emocional de les persones, i la identificació del paper que tenen els mitjans de comunicació audiovisuals en els processos d’aprenentatge, són alguns dels focus d'interès d'aquest grup de recerca. 

 

bottom of page